Mico's Blog

Proxmoxin asennus Debian 11:een

Published in Linux, Proxmox, Servers.

Asennuksen vaatimukset

 • Palvelin johon on asenettu Debian 11
 • 64-bittinen prosessori jolla on virtualisointi tuki Intel VM-x tai AMD SVM
 • Palvelin jolla on internet yhteys
 • Palvelin jossa on tarpeeksi resursseja pyörittämään virtuaalikoneita, suosittelen min 8 Gb RAM, 4 ytimen CPU, 256 GB SSD

Vaihe 1: Päivitä Debian

Varmista, että Debian 11 (Bullseye) -käyttöjärjestelmäsi on päivitetty.

sudo apt -y update && sudo apt -y upgrade

Kun päivitys prosessi on valmis, käynnistä palvelin uudelleen, jos se sen tarvitsee.

[ -f /var/run/reboot-required ] && sudo reboot -f

Vaihe 2: Lisää Proxmox VE 7:n Repository

Proxmox-palvelinpaketit jaetaan APT-varastossa. Lisää arkisto Debian 11 -järjestelmääsi suorittamalla alla olevat komennot:

echo "deb http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-no-subscription" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list

Tuo sitten GPG-pakettien allekirjoitusavain:

wget http://download.proxmox.com/debian/proxmox-release-bullseye.gpg
sudo mv proxmox-release-bullseye.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-release-bullseye.gpg
chmod +r /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-release-bullseye.gpg

Päivitä APT

$ sudo apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Get:4 http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease [3053 B]
Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Get:6 http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye/pve-no-subscription amd64 Packages [186 kB]
Fetched 189 kB in 0s (435 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.

Huomataan, että meillä on päivitys saatavilla repon lisäämisen jälkeen. Suoritetaan järjestelmän päivityskomento:

$ sudo apt full-upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
 ifupdown
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 82.0 kB of archives.
After this operation, 2048 B disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye/pve-no-subscription amd64 ifupdown amd64 0.8.36+pve1 [82.0 kB]
Fetched 82.0 kB in 0s (2558 kB/s)
Reading changelogs... Done
(Reading database ... 137105 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../ifupdown_0.8.36+pve1_amd64.deb ...
Unpacking ifupdown (0.8.36+pve1) over (0.8.36) ...
Setting up ifupdown (0.8.36+pve1) ...
Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...

Proxmox CE Ceph Repositoryn lisääminen:

echo "deb http://download.proxmox.com/debian/ceph-pacific bullseye main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ceph.list

Vaihe 3: Asenna Proxmox VE 7:n paketit

Nyt kun Proxmoxin repot ovat lisätty, voimme aloittaa itse Proxmoxin pakettien asennuksen.

sudo apt update
sudo apt install proxmox-ve postfix open-iscsi

Asennusnopeus riippuu internet-yhteyden ja kovalevyn nopeudesta.

....
The following packages will be REMOVED:
 firmware-linux-free ifupdown
The following NEW packages will be installed:
 attr bridge-utils ceph-common ceph-fuse cifs-utils corosync criu cstream curl dmeventd dtach ebtables faketime fonts-font-awesome fonts-glyphicons-halflings genisoimage glusterfs-client
 glusterfs-common gnutls-bin hdparm ibverbs-providers idn ifupdown2 ipset keyutils libaio1 libanyevent-http-perl libanyevent-perl libappconfig-perl libapt-pkg-perl libasync-interrupt-perl
 libauthen-pam-perl libbabeltrace1 libboost-context1.74.0 libboost-coroutine1.74.0 libboost-program-options1.74.0 libbytes-random-secure-perl libcephfs2 libcfg7 libcmap4 libcommon-sense-perl
 libconvert-asn1-perl libcorosync-common4 libcpg4 libcrypt-openssl-bignum-perl libcrypt-openssl-random-perl libcrypt-openssl-rsa-perl libcrypt-random-seed-perl libcrypt-ssleay-perl libdbi1
 libdevel-cycle-perl libdevmapper-event1.02.1 libdigest-bubblebabble-perl libdigest-hmac-perl libev-perl libfaketime libfdt1 libfile-chdir-perl libfile-readbackwards-perl libfilesys-df-perl
 libgfapi0 libgfchangelog0 libgfrpc0 libgfxdr0 libglusterd0 libglusterfs0 libgnutls-dane0 libgnutlsxx28 libgoogle-perftools4 libgssapi-perl libguard-perl libibverbs1 libinih1 libio-multiplex-perl
 libipset13 libiscsi7 libisns0 libjemalloc2 libjs-bootstrap libjs-extjs libjs-jquery libjs-qrcodejs libjson-perl libjson-xs-perl libknet1 libleveldb1d liblinux-inotify2-perl liblvm2cmd2.03
 libmath-random-isaac-perl libmath-random-isaac-xs-perl libmime-base32-perl libnet-dns-perl libnet-dns-sec-perl libnet-ip-perl libnet-ldap-perl libnet-libidn-perl libnet1 libnetaddr-ip-perl
 libnetfilter-log1 libnfsidmap2 libnozzle1 libnvpair3linux liboath0 libopeniscsiusr libopts25 libposix-strptime-perl libproxmox-acme-perl libproxmox-acme-plugins libproxmox-backup-qemu0
 libpve-access-control libpve-apiclient-perl libpve-cluster-api-perl libpve-cluster-perl libpve-common-perl libpve-guest-common-perl libpve-http-server-perl libpve-rs-perl libpve-storage-perl
 libpve-u2f-server-perl libqb100 libqrencode4 libquorum5 librados2 librados2-perl libradosstriper1 librbd1 librdmacm1 librrd8 librrds-perl libsdl1.2debian libsocket6-perl libspice-server1
 libstatgrab10 libstring-shellquote-perl libtcmalloc-minimal4 libtemplate-perl libterm-readline-gnu-perl libtpms0 libtypes-serialiser-perl libu2f-server0 libunbound8 liburcu6 libusbredirparser1
 libuuid-perl libuutil3linux libvotequorum8 libxml-libxml-perl libxml-namespacesupport-perl libxml-sax-base-perl libxml-sax-expat-perl libxml-sax-perl libyaml-libyaml-perl libzfs4linux
 libzpool5linux lvm2 lxc-pve lxcfs lzop nfs-common novnc-pve numactl open-iscsi postfix powermgmt-base proxmox-archive-keyring proxmox-backup-client proxmox-backup-file-restore
 proxmox-backup-restore-image proxmox-mini-journalreader proxmox-ve proxmox-widget-toolkit pve-cluster pve-container pve-docs pve-edk2-firmware pve-firewall pve-firmware pve-ha-manager pve-i18n
 pve-kernel-5.13 pve-kernel-5.13.19-2-pve pve-kernel-helper pve-lxc-syscalld pve-manager pve-qemu-kvm pve-xtermjs python3-ceph-argparse python3-cephfs python3-cffi-backend python3-cryptography
 python3-gpg python3-jwt python3-prettytable python3-protobuf python3-rados python3-rbd python3-samba python3-tdb qemu-server qrencode rpcbind rrdcached rsync samba-common samba-common-bin
 samba-dsdb-modules smartmontools smbclient socat spiceterm sqlite3 ssl-cert swtpm swtpm-libs swtpm-tools thin-provisioning-tools uidmap vncterm xfsprogs xsltproc zfs-zed zfsutils-linux zstd
0 upgraded, 223 newly installed, 2 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 302 MB of archives.
After this operation, 1780 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y

Kun asennus kysyy Postfixin konfiguroinnista valitse “Local Only”.

Valitse seuraavassa vaiheesa Ok.

Varmista että asennus valmistuu ilman virheitä.

......
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pvedaemon.service → /lib/systemd/system/pvedaemon.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pveproxy.service → /lib/systemd/system/pveproxy.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/spiceproxy.service → /lib/systemd/system/spiceproxy.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pvestatd.service → /lib/systemd/system/pvestatd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/getty.target.wants/pvebanner.service → /lib/systemd/system/pvebanner.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pvescheduler.service → /lib/systemd/system/pvescheduler.service.
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/pve-daily-update.timer → /lib/systemd/system/pve-daily-update.timer.
Created symlink /etc/systemd/system/sysinit.target.wants/pvenetcommit.service → /lib/systemd/system/pvenetcommit.service.
Created symlink /etc/systemd/system/pve-manager.service → /lib/systemd/system/pve-guests.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pve-guests.service → /lib/systemd/system/pve-guests.service.
Backing up lvm.conf before setting pve-manager specific settings..
'/etc/lvm/lvm.conf' -> '/etc/lvm/lvm.conf.bak'
Setting 'global_filter' in /etc/lvm/lvm.conf to prevent zvols from being scanned:
global_filter=["a|.*|"] => global_filter=["r|/dev/zd.*|"]
Setting up proxmox-ve (7.1-1) ...
Processing triggers for mailcap (3.69) ...
Processing triggers for fontconfig (2.13.1-4.2) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.26-1) ...
Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.13.19-2-pve
Running hook script 'zz-proxmox-boot'..
Re-executing '/etc/kernel/postinst.d/zz-proxmox-boot' in new private mount namespace..
No /etc/kernel/proxmox-boot-uuids found, skipping ESP sync.
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u2) ...
Processing triggers for rsyslog (8.2102.0-2) ...
Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
Processing triggers for proxmox-backup-file-restore (2.1.2-1) ...
Updating file-restore initramfs...
11292 blocks
Processing triggers for pve-ha-manager (3.3-1) ...
root@proxmox7node01:~$

Käynnistä palvelimesi uudelleen jotta tulee käyttöön Proxmoxin oma kernel.

Vaihe 3.5: Vaihda root käyttäjän salasana

Jos palvelimesi on valmiiksi asennettu esimerkiksi SSH-avaimen avulla palveluntarjoajan kautta, sinun root käyttäjäsi salasanaa ei välttämättä ole tiedossa, jos näin on vaihda salasana kuten alla näytetään.

root@pve ~ # passwd root
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@pve ~ #

Vaihe 4: Avaa Proxmox VE -käyttöliittymä

Avaa tietokoneesi selaimesta osoite (https://ip-osoitteesi:8006) ja kirjaudu root tunnuksilla sisään.

Proxmox huomauttaa että meillä ei ole lisenssiä, tällä ei ole meille merkistystä eikä haittaa mitään.

Onnittelut, sinulla on nyt toimiva Proxmox asennus, voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen; NAT-verkon konfigurointi Proxmoxiin.